Three darts in bull's eye close up
|

Jak zwiększyć skuteczność wydziałowej promocji rekrutacji? Badanie opinii

Wyzwania związane ze zwiększeniem skuteczności działań promocyjnych na poziomie wydziałów i innych jednostek wydziałowych nie są nowe. Jednak dużo zmieniło się po wprowadzeniu Konstytucji dla Nauki 2.0 i zmian organizacyjnych na uczelniach. Zmiany te mają zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje. Zapraszamy do udziału w anonimowym badaniu, które ma zdiagnozować największe problemy w promocji rekrutacji z punktu widzenia władz dziekańskich i instytutów.

Tematykę najnowszej analizy wybraliśmy na podstawie informacji docierających z uczelni o wynikach tegorocznej rekrutacji. Można w nich zauważyć wpływ niekorzystnych czynników, takich jak inflacja i podwyżki cen (w tym wzrost kosztów utrzymania dla studiujących poza miejscem zamieszkania). 

Z opinii przekazywanych przez wydziały wynika, że zwiększenie skuteczności promocji rekrutacji i zachęcania kandydatów do podjęcia studiów może być jednym z największych wyzwań dla władz dziekańskich w roku akademickim 2022/2023.

Prosimy o zaznaczenie odpowiedzi:

Blank Form (#3)

 

*Zauważam w prowadzonej promocji rekrutacji takie problemy, jak:

Kim jestem?


Adres e-mail

Jeśli są Państwo zainteresowani wynikami badania i analizą wskazującą jak zwiększyć skuteczność promocji rekrutacji, prosimy o pozostawienie adresu e-mail i zgody na przetwarzanie danych.


Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *