|

Jak COVID-19 wpłynie na studia w roku akademickim 2020/21? – opinia władz uczelni (raport z badania)

Przeważającym modelem dydaktyki podczas studiów będzie nauczanie hybrydowe – tak wynika z badania opinii rektorów, dziekanów i innych przedstawicieli władz akademickich, przeprowadzonego przez Centrum EFEKTY. Władze akademickie uważają, że ich uczelnie w większości są dobrze przygotowane do nauczania zdalnego w roku akademickim 2020/21. Jednak co trzeci respondent przyznał, że przynajmniej część zajęć zdalnych prowadzona będzie na złym poziomie. Spore obawy w związku z zagrożeniem pandemią budzi liczba i jakość kandydatów na studia. Znacząca jest grupa uczelni, które chcą zwiększyć promocję rekrutacji, a kluczowym lub bardzo ważnym narzędziem będzie e-marketing.

Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY wspiera władze akademickie w zarządzaniu uczelniami i w projektach marketingowych. W połowie września 2020 roku przeprowadziliśmy badanie, które miało na celu zebranie opinii władz akademickich na temat sytuacji polskiego szkolnictwa wyższego wobec zagrożenia pandemią COVID-19 w przededniu roku akademickiego 2020/21.


Cele i metodologia badania

Badanie miało na celu zebranie odpowiedzi na pytania:

  • Jaka forma zajęć jest planowana na uczelni od października 2020 (przynajmniej przez jeden semestr)?
  • Jaki jest stan przygotowania do zdalnego nauczania w nowym roku akademickim?
  • Jaki jest przewidywany wpływ pandemii na liczbę i jakość kandydatów na studia?
  • Jaki jest przewidywany wpływ pandemii na sposób promocji rekrutacji?

Badanie zostało przeprowadzone we wrześniu 2020 r. metodą CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview – wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony WWW). Ankieta składała się z 7 pytań jednokrotnego wyboru i metryczki (stanowisko, typ uczelni, województwo).

Zaproszeni do wzięcia udziału w badaniu były wysyłane pocztą elektroniczną oraz poprzez wiadomości wysyłane w serwisach LinkedIn i Facebook. Do udziału w badaniu zachęcali władze uczelni także rzecznicy prasowi i pracownicy akademickich działów promocji, członkowie Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”. 68% odpowiedzi spłynęło z największych ośrodków akademickich w Polsce: Warszawy, Krakowa, Trójmiasta, Aglomeracji Górnośląskiej, Poznania, Wrocławia.

Respondenci

W badaniu wzięło udział 135 przedstawicieli władz akademickich z uczelni publicznych (82% respondentów) i niepublicznych (18% respondentów)​​.​ Niemal 70% odpowiedzi spłynęło od dziekanów, prodziekanów, dyrektorów instytutów, koleg​iów, blisko jedna trzecia pochodziła od rektorów, prorektorów, kanclerzy.

Planowana forma zajęć

86% respondentów uznała, że w ich siatce zajęć ważne są studia wymagające nabycia umiejętności praktycznych w murach uczelni – laboratoriach i pracowniach (np. kierunki techniczne, medyczne, przyrodnicze, artystyczne). ​Większy odsetek zajęć umożliwiających studiowanie wyłącznie on-line występuje na uczelniach prywatnych. 85% respondentów poinformowała, że na ich wydziałach lub uczelniach większość zajęć będzie realizowana w modelu hybrydowym. Jednak co szósta odpowiedź to deklaracja nauki wyłącznie on-line lub wyłącznie stacjonarnie.

Samoocena przygotowania do roku akademickiego

66% respondentów uznało, że ich wydziały i uczelnie przygotowane są do zdalnej edukacji bardzo dobrze lub bez zastrzeżeń. Jednak co trzeci przedstawiciel szkoły wyższej uznał, że jego uczelnia nie jest zupełnie gotowa na nowy rok akademicki.

Wpływ zagrożenia pandemią na rekrutację

Niemal połowa respondentów nie obawia się spadku liczby kandydatów na studia. Negatywnego wpływu pandemii na liczebność kandydatów spodziewa się 37% przedstawicieli uczelni.

Co drugi respondent nie obawia się pogorszenia jakości kandydatów na studia. Jednak odsetek obawiających się pogorszenia jakości przyszłych studentów jest podobna, jak w przypadku zagrożenia spadkiem liczby chętnych – 38% przedstawicieli uczelni.

Wpływ pandemii na promocję rekrutacji na studia

57% respondentów uznało, że należy zwiększyć zakres działań rekrutacyjnych. Utrzymania promocji rekrutacji na dotychczasowym poziomie chce 38%, a jedynie 2% opowiada się za jej ograniczeniem. 3% respondentów uznało, że Internet będzie coraz ważniejszy, a dwie trzecie z nich, że wręcz kluczowy w docieraniu do kandydatów na studia, w dobie ograniczenia promocji bezpośredniej – targów edukacyjnych, wizyt w szkołach, drzwi otwartych.​

Pełen raport do pobrania

Zapraszamy do pobrania raportu z badania opinii władz uczelni publicznych i niepublicznych „Jak COVID-19 wpłynie na studia w roku akademickim 2020/21?”. Jest to możliwe po podaniu danych kontaktowych i wyrażeniu zgody na przesyłanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych na temat zarządzania i marketingu w szkolnictwie wyższym i nauce.

Jak zdalne nauczanie oceniają studenci?

W czerwcu 2020 r. zapytaliśmy na naszym portalu Studia.pl, jak studenci oceniają dotychczasowe zajęcia prowadzone przez uczelnie on-line. Poprosiliśmy respondentów o informacje, jakiej chcieliby organizacji roku akademickiego od października 2020. TUTAJ – WYNIKI ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD STUDENTÓW.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *