|

Kierunek pod Lupą (WIDEO)

Kierunek pod Lupą to format wideo o studiach realizowany przez Centrum EFEKTY dla uczelni. Jest filmowym przedstawieniem kierunku studiów, specjalności, „podyplomówki”, MBA.

Kierunek pod Lupą jest formą storytellingu wykorzystywaną w promocji kierunków licencjackich, inżynierskich, magisterskich, podyplomowych (w tym MBA), a także specjalności i ścieżek kształcenia. Realizowany jest dla wydziałów, instytutów, działów promocji i rekrutacji uczelni. W centrum opowieści znajdują się konkretne osoby: studenci, absolwenci, wykładowcy, naukowcy, pracodawcy. Towarzyszą im ujęcia filmowe prezentujące zajęcia podczas studiów, infrastrukturę uczelnianą, warunki studiowania. Dzięki temu kandydaci na studia poznają bliżej dany kierunek i specjalność. Ubranie przekazu w „human story” pozwala widzom utożsamiać się z ze starszymi koleżankami i kolegami którzy już czerpią albo mają za sobą doświadczenie studiowania. Dodatkowo poznają swych potencjalnych nauczycieli akademickich Przez to co siła perswazji jest większa, niż w przypadku klasycznych filmów promocyjnych o studiach.

Przykładowe realizacje

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *